Saturday, June 9, 2012

หลักภาษาไทย

สรุปกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำส่ง

             1. แฟ้มสะสมผลงานที่สมบูรณ มีใบปะหน้าและประวัติส่วนตัว  (มีงานในแฟ้ม 1 ชิ้นงาน) กำหนดส่งไปแล้ววันพฤหัส มีหลายคนส่งแล้ว ได้คะแนนเต็มแล้ว คนที่ยังไม่ส่งคงต้องมาส่งวันจันทร์นี้ด่วนที่สุด
             2.การสอบหลักภาษาไทยจะเริ่มในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน นี้ ข้อสอบมีจำนวน 30 ข้อ   เป็นแบบเลือกตอบ ออกเฉพาะเรื่อง คำนาม เท่านั้น
            3. ป.6 ทั้งสองห้อง 6/4 และ 6/5  ควรเตรียมการเรื่อง
 การแสดงละครวันสุนทรภู่ ได้แล้ว 

Wednesday, May 30, 2012

Sunday, May 27, 2012

แนะนำครูใหม่.....
ครูชื่อ...นางสาวอาทิตยา    นุชศรี
น้องๆ  ป.๑  เรียกว่า...ครูเฟิร์น
ครูเกิดวันพุธ    ที่  ๘  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๓๒
เป็นชาวจังหวัดแพร่    อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย

ปัจจุบันอยู่ชั้นปีที่  ๕  (นิสิตฝึกสอน)  สาขาการสอนภาษาไทย   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

ครูสอนชั้นประถมศึกษาปี่ที่  ๑  และ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

นักเรียนสามารถส่งงานครูได้ที่ห้องพักครู  ตึก  ๒  (ห้องพักอาจารย์น้ำอ้อยหรืออาจารย์ธวัลกร)

ขอให้นักเรียนของครูทุกคนตั้งใจเรียน  และสนุกกับการเรียนวิชาภาษาไทยนะคะ

teaching thai at BUU


Published with Blogger-droid v2.0.4
STUDENTS FROM USA.